UUTISET

30.10.2010

Sivustolle päivitetty mm. uusia urakointimuotoja sekä työkoneiden kuvia. Uusi kävijälaskuri

25.10.2010

Sivustolle hankittiin uusi osoite: www.heikkijussila.fi.

1.8.2009

Yrityksen kalustoon on lisätty Nokka Profi 6WD hakkuukone, ja samalla yrityksen toiminta laajenee metsien hakkuu-urakointiin.

1.5.2006

Yrityksen toiminta laajenee maatalouteen ja maatalouden työkoneurakointiin.

1.12.2004

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (annettu Helsingissä 11.6.2003) astui voimaan 1.1.2004. Ko. asetuksessa määritellään, että kaikkien annetun asetuksen piiriin kuuluvien rakennusten jätevesihuolto tulee saattaa asetuksen vaatimalle tasolle 10 vuoden siirtymä-ajan kuluessa. Uusien rakennusten osalta pätevä järjestelmä on asennettava jo rakennusvaiheessa. Yleisin ratkaisu jäteveden käsittelyjärjestelmäksi on imeytyskenttä.

Olemme erikoistuneet juuri jäteveden imeytyskenttien asentamiseen.
Tarjoamme valmiita asennuspaketteja "avaimet käteen" -periaatteella.
Pakettiin sisältyy JITA OY:n toimittamat komponentit ja suunnitelma.

Lisätietoa:
Haja-asutusalueiden jätevesien puhdistusjärjestelmien suunnitteluohje (pdf)
Jätevesijärjestelmän selvityslomake(pdf)