Tilastokeskuksen mukaan yhden hengen talouksia oli vuonna 2001 jo yli 40 %, eli noin 900 000 henkeä. Toimeentulotuen saajista heitä oli noin 66 % ja asumistuen saajista noin 33 %. (HELSINGIN SANOMAT 15.3.2003)

Vuoden 2004 lopussa Suomessa oli 2 402 000 taloutta, joista yhden henkilön talouksia oli 943 000 eli 39 %. (Verkkouutiset 13.5.2005)

Vuoden 2007 lopussa yhden hengen kotitalouksia oli 999 800 eli 40 % kaikista kotitalouksista. (Tilastokeskus 21.5.2008)

Asuntokunnat pienenevät vuosi vuodelta. Vuoden 2008 lopussa yhden hengen kotitalouksia oli jo 1 014 974 eli 40,6 % kaikista kotitalouksista, joita oli kaikkiaan 2 499 332. (Tilastokeskus 26.5.2009)

Vuoden 2009 loppuun mennessä yhden hengen kotitaloudet olivat taas lisääntyneet 11 000:lla, jolloin niitä oli 1 025 974 eli 41,0 % kaikista kotitalouksista, joita oli kaikkiaan 2 517 000. (Tilastokeskus 26.5.2010)

Sama kehitys jatkuu Tilastokeskuksen mukaan joka vuosi. Vuoden 2010 loppuun mennessä yhden hengen talouksia oli taas 15 000 enemmän eli 1 040 974. Määrä on yhä edelleen sama 41,0 % kaikista kotitalouksista, joita oli yhteensä 2 537 000. (Tilastokeskus 24.5.2011)


Sijainti: Pop-up -viitteet, Menneen maailman strategioita.