KUNTALIITOSKYSELYN TULOKSISTA 26.5.2010
2 cliparts

- Tiedonhaku, teksti, toimitustyö, kuvat/kuvankäsittely © UJ 24.8.2004, 11.7.2010 -
 

Toukokuussa julkaistiin Ylöjärven kaupungin ja YLÖJÄRVEN UUTISTEN teettämän ja Innolink Research Oy:n huhtikuussa tekemän kurulaisille osoitetun kuntaliitosta koskevan mielipidekyselyn tulokset.

Jo kyselylomakkeen saatekirjeessä mainittu "entinen kuntanne" kuulostaa niin kuolleelta ja kuopatulta ja "Ylöjärven kasvukaupunki" taas pahaenteisen uhkaavalta - varsinkin kun "niin myönteisten kuin vielä kehitettävien asioiden esille tuomisella pystytään tekemään maailmaa taivasta paremmaksi". Kyselyyn vastanneiden kurulaisten mielestä uhkakuva näyttääkin jo toteutuneen.

Lue juttu YLÖJÄRVEN UUTISISTA 26.5.2010 otsikolla "Ylöjärvi saa kylmää kyytiä kurulaisilta".

Viljakkalalaisten mielipidetutkimus 2008
Kaupunginhallitus 11.8.2008, § 375

Kurulaisten mielipidetutkimusta 2010 ei vielä kaupunginhallituksen kokouksen 16.8.2010 eikä 30.8.2010 pöytäkirjois­sa mainita.

Sen sateenkaaren päässä ei ole löytynyt kultaa, vaan julkisten palvelujen lakkauttamisia, supistuksia, alasajoja, ja silmien ja korvien sulkemista kurulaisten tarpeilta, ja ainoat, jotka tähän mennessä ovat kasvaneet ovat pinta-ala ja byrokratia. On havaittu myös suoranaista ylimielisyyttä ja suhtautumista kurulaisiin kuin toisen luokan kansalaisiin. Yksi vastaaja kiteyttääkin, että "maat kelpasi, mutta ihmiset on hylätty".

Kun kuntaliitoksen tavoitteena oli ennen liitosta nähty palvelujen turvaaminen, niin nyt kaikkein huonoimmin toimivat kaikkien vastanneiden ikäryhmien mukaan juuri vanhusten ja sosiaali- ja terveyspalvelut, kunnan palveluista, päätöksistä ja suunnitelmista tiedottaminen ja myös teknisissä ja ympäristöpalveluissa koetaan suuria puutteita. Parhaan arvosanan saa lähes kaikissa ikäryhmissä vain Kurun kirjasto ja myönteisimmin kuntaliitokseen suhtautuvat vain muutaman vuoden Kurussa asuneet.

Sama trendi näkyi jo viljakkalalaisten mielipidetutkimuksessa kaksi vuotta aikaisemmin, mutta sillä ei näytä olleen muuta vaikutusta, kuin että asia merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen kokouksessa 11.8.2008, § 375.

(c) UJ, 24.8.2004
Kuntakeskuksesta "syrjäkyläksi".

Vaikeaa tai mahdotonta

Samassa lehdessä toisaalla muuan ylöjärveläinen päättäjä ei ollut kuullut kyselyn tuloksista mitään, kutsui Kurun aluetta "syrjäkyläksi" ja tunnusti rehellisesti, että sellaisen palvelujen turvaaminen on "haaste" (= vaikeaa tai mahdotonta) Ylöjärvelle.

Muutahan ei voinut olla odotettavissakaan. Kun kaksi kuntaa tuloineen, menoineen ja velkoineen yhdistyy, kustantaa viiden vuoden suoja-ajaksi kaksinkertaisen virkahenkilöstön ja 'harmonisoi' sen palkkauksen korkeamman tason mukaan, on selvää että julkiset palvelut joutuvat automaattisesti tulilinjalle.

Siitä on kuntaliitosten yhteydessä yleensä käytetty todellisuutta hämärtävää kiertoilmaisua 'palvelumuutos', joka merkitsee käytännössä samaa kuin saatekirjeessä mainittu 'kehittäminen'. Kumpikaan ei velvoita mihinkään mutta oikeuttaa mihin tahansa. Siis kuntaliitoksia liitoskuntien alasajamiseksi? Muutenhan se olisikin laitonta.

Ja "taivasta paremmaksi" -? Siihen tuntuu tämän mielipidekyselyn tulosten perusteella olevan lohduttoman pitkä taival, varsinkin kun tähän mennessä 'kehitettyjen asioiden' tuloksena on päästy vasta noin miljoona askelta taaksepäin.Tulosta Sulje kehys  colorscale

Sijainti: Parkkuu paikaltaan, Tiedotteita 2010