VIERAITA LAPINLAHDELTA 24.3.2007
Lapinlahtelaisia kylässä 24.3.2007
Kuvassa vasemmalta Anita Leppälahti, Kylänuotta II -hankkeen vetäjä Maaria Kokkonen, Riitta Laurila ja Valto Taipale. Olimme juuri saaneet tuliaisina lapinlahtelaiset ruisleivät, joita me kutsumme limpuiksi.

- Raakateksti ja kuva © Anita Leppälahti 2007, toimitustyö © UJ 2007 -
 

Lapinlahden kylien 26 toimijaa oli maaliskuun 24. päivänä Parkkuussa tutustumassa kylän toimintaan. Kyläesittelyssä toimme esille parkuslaisten aktiivisuuden oman kylän kehittämiskohteissa, kulttuuriperinteen säilyttämisessä ja asukashankinnassa.

Hankekoordinaattori Maaria Kokkonen esitteli vetämänsä hankkeen, Kylänuotta II, joka on Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto EMOTRin, Pohjois-Savon TE-keskuksen maaseutuosaston ja Ylä-Savon kuntien rahoittama kylien kehittämis- ja aktivointihanke. Hanke on haettu paikallisen toimintaryhmän, Ylä-Savon Veturi ry:n, kautta ja on jatkohanke vuoden 2004 aikana toimineelle Kylänuotta-hankkeelle. Hankkeen toiminta-alueena on Lapinlahden kylät ja se toteutetaan 20.6.2005 - 31.12.2007.

Kylänuotta II -hanke

Hankkeen toiminta-ajatuksena on yhteistyön, koulutuksen ja tekemällä oppimisen kautta tukea Lapinlahden maaseutukyliä omaehtoiseen kehittämistyöhön.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kestävää yhteistyötä kylien välillä ja vuoropuhelua kunnan ja kylien välillä. Kylien omaehtoista kehittämistä ja hanketyötä edistetään viemällä eteenpäin kylien omia hankeideoita. Hankkeella parannetaan myös maaseutuympäristöä ja maisemaa ja edistetään haja-asutusalueen jätevesiasiaa yhteistyössä Iisalmen reitin kunnostushankkeen kanssa. Hankkeen kautta kehitetään myönteistä mielikuvaa maalla asumisesta ja yrittämisestä entistä houkuttelevammaksi ja välitetään tietoa maallemuuttoa suunnitteleville, esimerkiksi tonttipörssin muodossa. Tavoitteisiin päästään mm. tiedotuksen, koulutuksen, tapahtumien ja opintomatkojen avulla.

Lapinlahden kylät ovat hankkeen toteutuksessa erityisen tärkeässä roolissa. Jokaisella hankkeessa mukana olevalla kylällä on oma edustajansa hankkeen ohjausryhmässä. Hankkeeseen on sisällytetty kyläkohtaisia toimenpiteitä, joilla lisätään yhteenkuuluvuuden tunnetta kylien sisällä, parannetaan asukkaiden ja ympäristön viihtyvyyttä ja kehitetään virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia. Hankkeella edistetään kylähistorian tallentamista ja osallistetaan nuoria kylätoimintaan.

Kylänuotta II-hankkeen kokonaiskustannusarvio on 135 562 €, josta EU:n ja valtion rahoitusosuus 97 605 € ja kuntien rahoitusosuus 24 401 €. Yksityinen rahoitusosuus koostuu talkoilla saadusta 13 556 € tuotosta.

Puolin ja toisin

Vierailu oli erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Saimme hyödyllisiä vinkkejä kylien kehittämiseen puolin ja toisin. Meidän maankäyttösuunnitelmamme sai ansaittua mielenkiintoa lapinlahtelaisten keskuudessa. Toivomme, että kanssakäyminen jatkuu ja kurulaiset kylät voisivat tehdä yhteisen hankkeen kylien kehittämiseksi tulevaisuudessa lapinlahtelaisten malliin.

Kurun Sanomat julkaisi 12.4.2007 saman jutun vierailusta otsikolla Lapinlahden kylillä yhteinen kehitysnuotta.Tulosta Sulje kehys  colorscale

Sijainti: Parkkuu paikaltaan, Tiedotteita