• Hoidamme pääasiassa Tuki- ja liikuntaelinvaivoja (=TULES ):

  *Erilaiset selkärangan oireet (niskan, ylä- ja alaselän kipu, särky, väsyminen...)
  *
  Ääreishermojen ärtymistilat ( päänsärky, ylä- ja alaraajojen särky, puutuminen...)
  *
  Kaularanka- ja tasapainoelinperäinen huimaus
  *
  Raajojen nivelten ja leukanivelen oireet ( kivut, liikerajoitus, yliliikkuvuus...)
  *
  Leikkausten ja tapaturmien jälkitilat
  *Hengitysongelmat tai -sairaudet (esim. Long Covid, Asthma,       Keuhkoahtauma= COPD,  Kystinen fibroosi)
  *
  Hoidamme myös Neurologisesti kuntoutettavia
  (ks. Vaikeavammaisten kuntoutus)

   


 Käsittelyt: 

                 
Hoito perustuu aina fysioterapeuttiseen      
tutkimukseen hoidon alussa                     


 Rangan käsittelyä ManuThera-
 mobilisaatiopöydällä
* Lihasten, jänteiden ja nivelsiteiden käsittely manuaalisesti
*
Selkärangan ja raajojen nivelten mobilisointi (käsin tai ManuThera-pöydän avulla)
*
Tractiohoidot (= venytys) käsin, painovoimalaitteella tai ManuThera-pöydällä 
*Fasciahieronta: Lihaskalvojen (=fascioiden), jänteiden ja nivelsiteiden käsittely käsin tai erikoistyökaluilla (Fascia-raudoilla ja hierontarullilla)
                                                                   JATKUU...
 
     Fasciaraudan avulla saadaan aikaan
      fascioiden eri kerrosten välille painetta
      ja venytystä ja sitä kautta kudoksen
      paranemista edistävää stimulaatiota.
      Kudokseen kohdistuva paine myös     
      poistaa kipua heikentämällä
      kipuhermojen aktiivisuutta.
      (Käsittely ei aiheuta normaalia
     hierontaa enempää kipua)
 

                       
    Pohkeen lihaskalvojen käsittelyä
Fascia-raudalla

Esihoidot / kipuhoidot:
*Sähkökipuhoidot
  (esim. TNS, Interferenssi)
*Ultraääni

*Pintalämpöhoidot

* Paraffiini
*
Kylmähoito
*Halvaantuneiden lihasten
 sähköärsytys                            
                                      
 
 Ultraäänihoitoa olkapäähän

       Kinesioteippaus:
         Kinesioteippaustekniikoilla voidaan:
         *tukea niveltä
         *aktivoida tai rentouttaa lihasta  
         *ohjata liikesuuntaa
         *poistaa turvotusta

Nilkan turvotuksen hoitoa Kinesioteipillä
 
Liikehoidot:
*
Terapeuttinen harjoittelu (=LHT)
   -fysiologiset liikkeet vetolaitteilla, irtopainoilla ja vastuskumeilla
*
Manuaalisesti (=käsin) vastustetut tai avustetut liikkeet
*
Lihasvenytykset
*
Aktiiviset tasapaino- ja koordinaatioharjoitukset
*Tasapaino- ja kehonhallintaharjoitukset
* Yliliikkuvan rangan hallintaharjoitukset
*
Nosto- ja työtekniikan harjoitukset  
*Hengitysharjoitukset ja keuhkojen tyhjennyshoidot

   
      Lapsen käden motoriikan kehittämistä
                                  
    Rintarangan liikkuvuuden harjoittamista
   terapeuttisen harjoittelun välineillä 
           
           
 
   
    Tasapaino- ja koorninaatioharjoittelua