Työfysioterapiapalvelut:

1.Työpisteiden ergonominen tarkastus ja
   muutosehdotukset

   -Työasentojen ja -liikkeiden kuormittavuuden 
   arviointi
   -Työympäristön, laitteiden, työkalujen ergono-
    misuuden arviointi
   -e.m. tarkastuksiin sisältyy aina kirjallinen
   raportti muutosehdotuksineen

2.Tapaturmariskien arviointi

3. Ergonominen neuvonta (terveelliset
    työasennot ja -liikkeet):

   -Työntekijäkohtainen ohjaus
   -Ergonomia-koulutus videoinnin pohjalta

4. Luentopalvelu
    -esim. liikunnasta, ergonomiasta ja
    fysioterapiasta

5. TULES-katsastukset
   -Tuki- ja liikuntaelinten kunnon tarkastus

6. Työssä tarvittavien niveltukien
    hankkiminen


7. Kuntotestaus

8. Kuntosaliohjaus

9. Liikunnanohjaus
    -sauvakävely, hiihto ym.