Meillä on sopimus KELA:n kanssa Vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta
Sopimus koskee sekä Fysioterapiaa että Allasterapiaa.

Vaikeavammaisen kuntoutus perustuu hoitavan lääkärin ja fysioterapeutin  tekemään kuntoutussuunnitelmaan.
Harjoittelun avulla kehitetään/ylläpidetään kuntoutujan liikkumistaitoja ja toimintakykyä, jotta hän pärjäisi paremmin jokapäiväisessä toimintaympäristössään.
Kokonaisvaltaisen kuntoutuksen avulla pyritään vähentämään  neurologisen sairauden tuomaa haittaa ja parantamaan kuntoutujan elämänlaatua.
Kuntoutus toteutetaan KELA:n sopimuksen mukaan hoitolaitoksessa, kuntoutettavan kotona tai altaalla.

Käytämme paljon aktiivisia harjoitteita ja avustettuja liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoitteita. Niihin tuovat monipuolisuutta erilaiset välineet, kuten kuvien terapeuttisen harjoittelun laitteet.

Teemme myös kuntoutujan taitotason mukaisia tasapaino-, koordinaatio- ja kävelyharjoitteita

Lisäksi osalle kuntoutujista teemme keuhkojen tyhjennyshoitoja ja hengitysharjoitteita.

Avustamme kuntoutujaa myös hankinnoissa:
apuvälineet, niveltuet (=ortoosit) ja omat harjoittelulaitteet.

Meillä on hoitokokemusta mm. seuraavista neurologisista sairauksista:
Hemiplegia, Parkinsonin tauti, Lihasdystrofia, ALS, MS-tauti, CP, Quillan-Barre´n syndroma