Kotikirjaston aarteita

Julkistettu 1.1.2012
Parhaimmillaan IE 6.0+, res 1024 x 768 >
Linkit tarkistettu 20.5.2013

Puutarhuri

Suorasanaisia runoelmia

Puutarhuri Puutarhuri, Rabindranath Tagore, suom. Eino Leino, kansi Eric Vasström, 120 sivua, 66 runoa, Kustannusosakeyhtiö Kirja, 1913, 1. painos.

Puutarhuri, bengalin kielellä Maali, sisältää lyyrisiä rakkausrunoja. Ne on kirjoittanut alun perin bengalin kielellä intialainen mystikko ja runoilija, Englannissa asianajajaksi opiskellut Rabindranath Tagore. Hän on myös ensimmäinen ei-länsimainen kirjailija, jolle on myönnetty kirjallisuuden Nobel-palkinto, mikä tapahtui vuonna 1913.

The Nobel Prize in Literature 1913

[Kirjallisuuden Nobel-palkinto 1913. Lähde The Nobel Prize in Literature 1913.]

"- - because of his profoundly sensitive, fresh and beautiful verse, by which, with consummate skill, he has made his poetic thought, expressed in his own English words, a part of the literature of the West."

Puutarhurin on suomentanut Eino Leino Tagoren vuonna 1913 itse tekemästä englanninkielisestä käännöksestä ja se on julkaistu ensimmäisen kerran suomeksi Kustannusosakeyhtiö Kirjan kustantamana niin nopeasti, että tämä kappale on alkulehden käsinkirjoitetun tekstin mukaan ehditty antaa jo saman vuoden jouluna joululahjaksi.

Leinolle vuosi oli todella kiireinen. Samana vuonna hän ehti myös mm. kirjoittaa romaanit Naisen orja, Onnen orja ja Seikkailijatar, ensimmäisen suomenkielisen elokuvakäsikirjoituksen Runoilijan kesä ja pakinoita Helsingin Sanomiin nimimerkillä Teemu, avioitua Aino Kajanuksen kanssa, pitää runonlausuntakierrosta Itä-Suomessa ja osallistua juhlarunolla Savonlinnan laulu-, soitto- ja oopperajuhliin. Niin, ja istua iltaa Kämpissä ystävien joukossa.

Tagore Rabindranath Tagore 48-vuotiaana vuonna 1909. Wikimedia Commons. Public domain.

Eino Leino on valinnut tähän kokoelmaan vain 66 runoa, mutta Project Gutenbergin tietokannan alkuperäisessä englanninkielisessä tekstissä niitä on 85, eikä käännöksen numerointi vastaa alkuperäistä runosta 19 alkaen. Puuttuvat runot ovat numerot 19, 23, 28, 37-39, 55, 56, 59, 64, 66, 68, 69, 72, 76, 77, 79, 80 ja 83.

Muutama sana sanskritista

Sanana sanskrit [saṃskṛtam = koottu, hyvin muodostettu, täydellistetty] tarkoittaa hienos­tunutta korkeakulttuurin kieltä, jota käytettiin vain uskonnollisissa ja oppineissa yhteyksissä erotuksena kansankieleen. Sitä on kutsuttu myös jumalalliseksi kieleksi, jonka merkitysten tulkinnan on katsottu vaativan erityisominaisuuk­sia ja -olosuhtei­ta. Tämä kieleen ja kirjoitukseen liittyvä ilmiö näkyy ympäri maailmaa kaikissa vanhoissa kulttuureissa.

Sanskrit on Venäjän aroilta - samoilta seuduilta kuin heetit, hurrit, hunnit, skyytit, gootit, slaavit ja suomalais-ugrilaiset - tulleiden arjalaisten paimentolaisten kieli. Se on myös kaikkien indoeurooppalaisten kielten vieläkin liturgisessa käytössä oleva kantakieli, joka näkyy myös slaavilaisissa kielissä ja lainasanoina suomessakin.

Muutama sana sanskritia

Perhesuhteita, ihmistä ja elantoa koskeva sanasto on säilynyt parhaiten. Järjestys sanskrit, venäjä, ranska, englanti, saksa, ruotsi, suomi. Lyhenteet kantaurali­lainen = ku, mahdollisesti balttilainen = b., muinais­kirkkoslaavi = mksl., proto-germaani = pg.

Lähteet Helsingin yliopisto, slaavilai­nen filologia, luentomuistiinpanot 1979-1980 ja Nykysuomen etymologinen sanakirja, Kaisa Häkkinen, WSOY, 2004.
 

sèstra = сестра = [sœur] = sister = Schwester = syster = sisar

brät, brathár = брать = frère = brother = Bruder = bro[de]r = [b. *veljē = vainajan sielu > veli]

dhukter, duhitár = дочь = - = daughter = Tochter = dotter = tytär

sín = сын = - = son = Sohn = son = [poika]

pitṛ, òtac = папа, отец = père, papa = father = Vater = fa[de]r = 'pappa', isä

mātṛ = мать = mère, maman = mother = Mutter = mo[de]r = 'mamma', äiti

muz = муж = - = - = - = - = [avio]mies

zèna = жена = - = - = - = - = [ku. *wajmɜ = sydän, henki > vaimo]

gost = гость = hôte = guest = Gast = gäst = vieras, 'kesti', ulkomaalainen kauppias > kestitä

glàva = голова = globe = globe [pallo, pallon muoto] = Globus [karttapallo] = glob = - [ku. *päŋe > pää]

knêz = князь < mksl. кънѧзь [ruhtinas] = - = knight [ritari] = Knecht [renki] = knekt [huovi] = 'knihti', sotamies
 [= pg. *kuninggaz > king, König, kung/konung = kuningas]

rúka = рука = - = - = - = - = [ku. *käte|- > käsi, käte|en, käte|nä]

Tagoren suku

Tagoren suku oli johtavassa asemassa ja panosti erityisesti myös koulutuksen kehittämiseen. Suvun nimi on alun perin ollut Ţhākur, mutta englantilaistettu Tagoreksi brittihallinnon alkuaikoina 1700-luvun lopulla.

Tagore katsotaan ns. Bengalin renessanssin viimeiseksi edustajaksi brittihallinnon kolonialismin ajalta. Yhteistä länsimaisen renessanssin kreikkalais-roomalaisen perinteen kanssa sillä on klassisten Vedojen ja Upanishadien uudelleen­tulkinta. Liike kyseenalaisti mm. naisten asemaa, avioliittoa, myötäjäisiä ja kastijärjestelmää koskevan olemassaolevan oikeaoppisuuden ja sen, että eri uskonnot eroaisivat pohjimmiltaan toisistaan.

Tagore kirjoitti romaaneja, novelleja, näytelmiä, runoja, lauluja ja filosofisia esseitä poliittisesti ja henkilökohtaisesti kiinnostavista aiheista, maalasi ja sävelsi. Hänen äidinkielensä oli pāļista, magâdhi prakritista ja sanskritista kehittynyt indo-arjalainen, Koillis-Intiassa ja Bangladeshissa puhuttu bengali, mutta hän kirjoitti myös englanniksi. Tagoren filosofinen runous on yhdistelmä vanhaa intialaista viisautta ja länsimaista humanismia.

Intian kirjallisuudesta

Intian kirjallisuudella on tuhansien vuosien historia, jonka juuret löytyvät Indus-kulttuurin ja arjalaisten paimentolaisten vanhimmasta suullisesta perinteestä, ja jota on alettu kirjata sanskritinkieliseksi Veda-kirjallisuudeksi noin 3000 vuotta sitten. Veda, joka tarkoittaa tietoa, näkemistä ja viisautta, on hindulaisuuden [hindu < Sindhu = Indus] kanonisoitu kokoelma jumaltarustoa, luomiskertomusta, maailmanselitystä, rituaaleja, hymnejä, mantroja, loitsuja, ohjeita, rukouksia ja ylistyksiä.

Šuruppak & Ziusudra

Šuruppak ei ole henkilö vaan kaupunkivaltio esidynastisen ajan Sumerissa, nykyinen Tell Fara. Ehkä noin vuoden 3000 eaa tienoilla sitä hallitsi sumerilaisen laskutavan mukaan 18 600 vuotta eli noin 5,2 vuotta kuningas Ubur-tu-tu, joka mainitaan viimeiseksi tulvaa edeltäneeksi kuninkaaksi. Ubur-tu-tun poika oli Ziusudra, Gilgameš-eepoksen Utnapištim eli heprealaisten Nooa ja babylonialaisten Atrahasis.

Kuvauksia suuresta tulvasta on vanhojen kulttuurien myyteissä kaikkialla ja Sumerin jokien oli tarkoituskin tulvia joka vuosi maan hedelmällisyyden turvaamisek­si, joten suuri tulva voisi tarkoittaa myös ikivanhaa perimätietoa jostakin globaalista luonnonkatastrofista.

Yhtäläisyyksiä löytyy myös muuhun Lähi-idän kirjalliseen traditioon, mm. Mesopotamian alueen muinaisten hedelmällisyysriittien Korkeaan veisuun ja muihin rakkausrunoihin ja Šuruppakin neuvoihin pojalleen Ziusudralle, Eknatonin aurinkohymniin, kirjuri Amenemopetin ja visiiri Ptah-hotepin neuvoihin ja sananlaskuihin, Siirakin kirjaan, Salomonin sananlaskuihin ja Viisauden kirjaan, joiden kaikkien arvellaan saaneen vaikutteita osaksi toisiltaan mutta ainakin samoista lähteistä. Joka tapauksessa kaikkien kulttuurien ja uskontojen syntyyn vaikuttaneena taustatekijänä on ollut sama tarve selittämättömän selittämiseen, yhteys luontoon, hedelmällisyys ja jatkuvuuden turvaaminen.

Sanojen selityksiä

Ašoka on uhanalainen, Himalajalla kasvava ikivihreä puu, Saraca asoca [= Saraca indica]. Sitä pidetään pyhänä puuna koko Intian alueella ja on yleinen elementti Intian kansanperinteessä, runoudessa ja uskonnoissa. [runo 1]

Kadam, Neolamarckia cadamba, on ikivihreä puu Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa. Kasvaa jopa 45 m korkeaksi, rungon ympärysmitta voi olla 100-160 cm. [runo 17]

Koel on musta, noin 45 cm mittainen, pitkäpyrstöinen käkilintu, Eudynamys scolopaceus. Levinneisyysalue Etelä- ja Kaakkois-Aasia ja Kiina. Laajalti käytetty symboli Intian runoudessa. Lauluääni muistuttaa hiukan kuikan ääntä. [runo 14]

Kusm on sanskritia, merkitsee hymyilyä ja henkistä näkemistä ja saattaisi sellaisena olla yhdistettävissä johonkin mauste- tai lääke­kasviin. Se saattaisi tarkoittaa myös saippuamarjakasveihin, Sapindaceae, kuuluvaa kusum-puuta, Schleichera oleosa, joka kasvaa Himalajalla, Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa. [runo 17]

Saffram, nykykielessä sahrami, on siniviolettikukkainen, krookuksensukuinen maustekasvi, Crocus sativus. Kasvaa Lähi-Idässä ja Etelä-Aasiassa, viljeltynä myös muualla. Kasvin kuivatuista terälehdistä saadaan keltaista väriainetta, joka on Intiassa pyhä väri. Sumerit käyttivät sitä myös lääkekasvina. [runo 16]

Saplaparna on jopa 40 m korkea ikivihreä puu, Alstonia scholaris [= Echites scholaris = saplapar­na]. Kasvaa Kiinassa, Intiassa, Kaakkois-Aasiassa ja Australiassa. Kaarnaa käytetään malarialääkkeen valmistukseen, Ayurveda suosittelee sitä vatsavaivoihin. Jalostettu Pakistanissa koristekasviksi. [runo 1]

Shiva [= Suopea] on hindujen pääjumaluus. Tunnetaan myös nimellä Rudra [= Tuhoaja]. [runo 13]

Verkkoversio

Alla on Eino Leinon esipuhe tähän 1. painokseen ja alinna takakannen esittely Otavan kustantamasta Seitsentähdet-sarjan vuoden 1967 painoksesta, jossa on sama vajaa määrä runoja, mutta mukana ovat myös filosofiset tutkielmat elämän oleellistamisesta.

Vuoden 1967 painokseen kieltäkin on hiukan modernisoitu 1960-luvun tyyliin: ijäti > iäti, ijäinen > iäinen, saffram-väri > safraninväri, tyyni-siipiset > tyynisiipiset, banani > banaani jne. Nykykielessä esimerkiksi iäinen olisi jo muuttunut edelleen ikuiseksi ja safraninväri sahramin väriksi.

Verkkoversion kieli on kuitenkin alkuperäisessä vuoden 1913 muodossa paria ladontavirheeltä vaikuttanutta merkintää lukuun ottamatta, ja muutamaa sanaa, jotka on muutettu yhtenäisyyden vuoksi, koska ne on eri kohdissa kirjoitettu eri tavalla.

Tagore Kirjan nimiöaukeamalla on piirros vuodelta 1912. Signeerauksesta ei saa selvää, mutta mallina lienee ollut Tagore itse.

Tämä verkkoversio on aloitettu jo kesällä 2008, tehty verkkaiseen tahtiin muutama runo kerrallaan, valmistunut 7.12.2009 ja julkistettu tasan 70 vuotta Rabindranath Tagoren kuolinvuoden jälkeen 1.1.2012 klo 00.00.01. Tulosteina sen laajuus esittelyineen on IE:llä 47 sivua, mutta esimerkiksi Operan versiolla 10.10 vain 28 sivua. - UJ -

 

Lukijalle

On uskallettua lähteä oudoille ulapoille, joskin sitä viehättävämpää. lntialaisen runoilijan Rabindranath Tagoren teos, joka täten suomalaiselle yleisölle tarjotaan, on minulle merkinnyt moista ulappaa. Ensiksikin on sen koko mielikuvapiiri outo nykyaikaiselle europalaiselIe lukijalle, outoja runokuvat, vertaukset, näköalat ja sanontatavat. Mutta sen tunnelmallinen psykologia on tuttua, vieläpä hämmästyttävän yhtäpitävää sen uusromantisen rakkauspsykologian kanssa, jonka me hyvin tunnemme viime vuosien ja vuosikymmenien länsimaisesta tuotannosta. Se yksin on uskallustani kiihoittanut.

Mutta kylläpä on tarvittukin tuollaista kiihotusta. Paitsi yllämainittuja runollisia vaikutuksia ovat lisäksi tulleet kielelliset vaikeudet. Puutteellisen englanninkielen taitoni takia on minun täytynyt koko ajan käyttää työssäni avustusta, joka ei tietysti ole samaa kuin jos itse on kielen koko elimistöön tunkeutunut. Jos lukija kaikesta huolimatta siellä täällä tuntisi runollisen henkäyksen kasvoillaan, pyydän häntä siis joka kerta muistamaan, mitä Tagoren runous mahtaa alkukielellä olla.

En tiedä sitä itsekään. Olen koettanut vain aavistaa.

Helsingissä 5/12 1913

Eino Leino

 

Puutarhuri & Sādhanā Puutarhuri • Sādhanā, Rabindranath Tagore, suom. Eino Leino, J.A. Hollo, kansi Markku Reunanen, 230 sivua, Otava, 1967.

Takakannen esittely vuoden 1967 painoksessa

Vuonna 1913 Nobelin palkinnon saanut intialainen Rabindranath Tagore (1861-1941) oli voimakas persoonallisuus, monessa lahjakas ihminen: runoilija, romaanikirjailija, esseisti, filosofi, kasvattaja, säveltäjä ja maalari. Ihmiskunnan hyvinvointi oli Tagorelle sydämenasia, hän rakasti ihmistä rotuun tai maantieteellisiin rajoihin katsomatta, hän oli suuri sovittelija, eetikko ja mystikko.

Tagore syntyi varakkaan bramiinin seitsemästä pojasta vanhimpana, sai monipuolisen kasvatuksen kotonaan ja opiskeli lakia Englannissa. Hänen ensimmäinen teoksensa julkaistiin 1876 ja siitä alkoi hänen mahtava kirjallinen tuotantonsa; runoutta hän on kirjoittanut 100 000 riviä. Vuonna 1915 Tagore aateloitiin. Hän teki luentomatkoja Eurooppaan ja Amerikkaan ja hänet vihittiin useissa yliopistoissa kunniatohtoriksi. Bengaliin hän perusti Viśvabharati-nimisen koulun, josta tuli kuuluisa kansainvälinen rauhaninstituutti. Kuusikymmentäkahdeksanvuotiaana Tagore yllättäen keskitti kaikki voimansa maalaamiseen ja piti värikkäiden, voimakkaiden maalaustensa näyttelyjä useissa Euroopan kaupungeissa. Myös säveltäjänä hän oli uskomattoman tuottelias, hän on säveltänyt yli 3 000 laulua. Tagoren elämäntyö on yltäkylläisen runsas, laadultaan hän ennen muuta on Iyyrikko, värikkäänä ja lämpimänä hehkuvan runouden tekijä.

Puutarhuri sisältää kokoelman Eino Leinon suomentamia suorasanaisia runoelmia, Sādhanā on sarja J. Hollon suomentamia tutkielmia elämän oleellistamisesta, vanhasta intialaisesta viisaudesta sellaisena kuin se esiintyy pyhissä kirjoissa ja näyttäytyy aikamme elämässä.

Otava