Parkkuu paikaltaan

Parhaimmillaan Internet Explorerilla v.5.5+ resoluutiolla 1024 x 768
© Ulrika Juselius (4-5/2003) 1.7.2004
Uudistettu versio 3.0 julkistettu 1.7.2008
Alkuperäinen sivusto on lopetettu 24.6.2009
Tekijänoikeuspainotteinen suppeampi versio 3.1 tässä osoitteessa julkistettu 25.6.2009
Päivitetty viimeksi 28.10.2012

Jos näiden sivujen tekstejä ja kuvia näkyy muuttamattomina tai muutettuina Parkkuun kylän uusilla sivuilla ja missään muuallakaan, kuin tämän tekijän tekemässä tässä kokonaisuudessa tässä osoitteessa tästä puuttuvat sivut mukaan lukien, ne ovat siellä laittomasti.

Ks. Tiedotteita 2009, Parkkuun sivut In Memoriam, dokumentaatio.

©
 on teoksen kriteerit täyttävän tuotteen tekijällä oleva oikeus, joka antaa  tekijälle

"yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen"
(tekijänoikeuslaki 2 §).

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary
die Zusammenfassung
Kokkuvõte