MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2005
Parkkuun kylän 
maankäyttösuunnitelma 2005

 

- Teksti © Kyläkapula 2/2004 ja Hanna Ohtola, Kesäjuhlan kokouskuva © Anita Leppälahti 16.7.2005, muut kuvat, toimitustyö © UJ 21.7.1998-2005 -
 

Kylä - kyllä! -projektin tuloksena Parkkuun kylän maankäyttösuunnitelma 2005, Parkkuu paikallaan, on julkaistu. Suunnitelmatiedostossa on 38 sivua ja se painaa 6.39 Mt, joten sen latautuminen kestää hetken. Tiedosto on *.pdf-tiedosto, joka avautuu AdobeReader-ohjelmalla. Ohjelma on ilmainen ja sen voi ladata mm. Adoben suomenkieliseltä sivulta.

Ks. myös Kurun Sanomien artikkeli 22.9.2005, Työkalu kylän kehittämiseen.


(c) AL, 16.7.2005
Hanna Ohtola kävi vuoden 2005 Kesäjuhlassa esittelemässä Kylä - kyllä! -projektia.

Kylä - kyllä! -projekti 2004 - 2005

Vaihtoehtoja kyläsuunnitteluun

- Kyläkapula, tiedote 2/2004 -

Kylä - kyllä! -hanke
Euroopan unionin portaali

"Kylien maankäytön suunnitteluun etsitään uusia vaihtoehtoja. Tätä koskeva Kylä - kyllä! -hanke on käynnistynyt Pirkanmaalla, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Hankkeessa on mukana tänä vuonna 10 kylää sekä joukko Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijoita.

Hankkeen tarkoituksena on yhdistää kylien kyläsuunnittelukäytäntö osaksi maankäyttö- ja rakennuslain osallistumis- ja arviointimenettelyjä. Tällä tavoitellaan ammatillisesti pätevää toimintatapaa, johon kunnat voivat luottaa. Kylille hanke tuottaa 6 - 7 erilaista tapaa uusien, hyvien rakennuspaikkojen määrittämiseksi.

Sekä omaehtoinen kyläsuunnittelu että maankäyttö- ja rakennuslain osallistumis- ja arviointimenettely ovat samankaltaisia toimintatapoja. Molemmat perustuvat kyläläisten aktiiviseen osallistumiseen, paikallistietoon ja kehittämistahtoon. Toistaiseksi näitä kahta menettelyä ei ole tietoisesti yhdistetty.

Kyläkohteet hankkeessa ovat erityyppisiä sijaintinsa, kokonsa ja ominaispiirteidensä osalta, jotta saataisiin laajempi kokonaiskuva kylien suunnittelusta. Jokainen kohdekylä saa arkkitehtiopiskelijan tekemään maankäyttösuunnitelman. Kyläkohteina kesällä 2004 olivat Juupajoelta Kopsamo - Salokunta, Padasjoelta Nyystölä - Maakeski, Kalvolasta Sittala - Lattomeri sekä Kokemäeltä Korkeaoja. Kesällä 2005 kyläkohteina ovat Oriveden Päilahti, Ylöjärven Lempiänniemi - Kaihari, Virroilta Killinkoski, Vesilahdesta Koskenkylä, Forssasta Kojo, Ypäjältä Varsanoja, Eurasta Hinnerjoki ja Kurusta Parkkuu."    

Kyläkokous Parkkuun koululla 1.6.2005

- arkkit. yo. Hanna Ohtola -

Yleistä tietoa Kylä - kyllä! -projektista

 • hanketta hallinnoi Pirkanmaaseutu ry ja sen tieteellisenä ohjaajana toimii professori Staffan Lodenius
 • yhteistyö ja sijainti Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, Yhdyskuntasuunnittelun laitos
  • Hanna Ohtola, arkkit. yo.
   (c) UJ, 21.7.1998
   Katso asumisesta ja rakentamisesta tarkemmin sivulta Maalla on mukavaa ♫.
   Kylä - kyllä!
   Tampereen teknillinen yliopisto
   Arkkitehtuurin osasto
   PL 600
   33101 TAMPERE
   hanna.ohtola(at)tut.fi
 • rahoitus ylimaakunnallinen Alueellinen maaseudun kehittämisohjelma ALMA 2000-2006
 • 18 erilaista kohdekylää Pirkanmaalta, Hämeestä, Päijät-Hämeestä sekä Satakunnasta
 • arkkitehtiopiskelijat tekevät kohdekyliin maankäytön suunnitelmia joko kesätyönä (3 kk) tai diplomityönä (6 - 8 kk)
 • kesällä 2004 kyläprojekteja oli suunnitteilla 8

Kylä - kyllä! -projektin tausta ja tarve

 • kylien kokonaisvaltaisen suunnittelun tarve
 • tarve saada kylään uusia asukkaita
 • maanomistajien ja kyläläisten saaminen mukaan suunnitteluun
 • arkkitehtien opetuksen taajamalähtöisyys
 • kylillä on vahva intressi saada aikaan yleisesti hyväksytty käytäntö koskien maankäytön suunnittelua, jossa määritellään rakentamisalueita, rakennuspaikkoja ja liikennejärjestelyjä, kootaan luonnonarvot tunnistava maisemanhoitosuunnitelma tai valmistellaan osayleiskaavaa
 • kysyntä ja kiinnostus projektiin on ollut suurta
 • uusia projektiin mukaan haluavia kyliä / kuntia on paljon

Tulosta Sulje kehys  colorscale

Sijainti: Parkkuu paikaltaan, Tiedotteita 2005