Kurun alueen matkailupalveluja

- Laavukuva © Kurun vapaa-ajantoimisto 2004, tiedonhaku, teksti, toimitustyö, käännökset, muut kuvat © UJ 1994-2011 -

ULKOILU, RETKEILY, KALASTUS, MELONTA
Metsien uumeniin.
Palleroporonjäkälä, Cladina stellaris.

Erävaellusta

Erävaellusta Etelän Lapiksi kutsutulla Kurun alueella voi harrastaa vaikkapa Seitsemisen kansallispuistossa ja Pirkan Taipaleella. Seitsemisessä risteilee erinomaisia, merkittyjä luontopolkuja opastuskatoksineen, taukopaikkoineen ja nähtävyyskohteineen vaativimmillekin luontoharrastajille.

Vuonna 1982 perustettu kansallispuisto on saanut nimensä alueella sijaitsevan Iso Seitsemisjärven mukaan ja sen hoidosta vastaa metsähallinnon Parkanon hoitoalue. Alue on laajuudeltaan 45,5 km², josta lähes neljännes on yli 100-vuotiaita ikimetsiä ja soita noin puolet pinta-alasta.

Koveron kruununmetsätorppa Seitsemisessä esittelee perinteistä elämänmuotoa syrjäisillä salomailla. Pihapiirissä, niityillä ja metsissä säilyy monimuotoinen, perinteiseen karjanhoitoon ja maanviljelykseen liittynyt pieneliöstö. Tilan päärakennus on 1880-luvulta, asetuksella suojeltuja rakennuksia on viisi ja hoidettua perinnemaisemaa 3 ha.

Pirkan Taival

on maastoon punaisin merkein merkitty maakunnallinen retkeilyreitti. Se kulkee mm. Virtain, Ruoveden ja Kurun erämaiden halki, reitin varrella sijaitsevat Helvetinjärven ja Seitsemisen kansallispuistot. Samaa reittiä käytetään Sata-Hämeen hiihtovaelluksilla.

Koukerinvuoren laavu
Pirkan Taipaleella on Koukerinvuoren laavulle matkaa noin 19 km Kurun keskustasta.
(c) UJ, 3.7.1994
Kantokääpä, Fomitopsis pinicola.
(c) UJ, 7.7.1996
Sormipaisukarve, Hypogymnia physodes.

Reitillä on mahdollista liikkua useammankin päivän pituisilla vaelluksilla yöpyen luonnossa reitin varrelle rakennetuilla nuotio- ja telttapaikoilla. Kansallispuistojen alueilla saa myös marjastaa ja sienestää, mutta kasvien kerääminen on kielletty.

Pirkan Taival -karttoja voi kysyä palvelupisteestä Kurun kirjastosta, 040 487 1555, tai Seitsemisen luontokeskuksesta. Ohjattuja patikka- ja hiihtoretkiä järjestää Hiking Travel HIT Ky.

Ulkoilu­reitistöt

Hiihtoreittien

lähtöpiste on Kurun Urheilutalolla. Valaistun pururadan pituus on noin 2,1 km. Sillä voi hiihtää sekä vapaalla että perinteisellä tyylillä. Valot palavat ladulla klo 22.00 asti.

Oravanpolku on noin 4,5 km pituinen ja niin ikään vapaa sekä perinteisen että luisteluhiihtäjille. Noin 8 km mittainen Ketunhäntä ja 10 km mittainen Sudentassu on tarkoitettu perinteiseen hiihtoon. Noin 4,5 km kohdalla on ensimmäinen laavu, josta jatkuu 24 km mittainen Pirkan Taival Seitsemisen Liesijärvelle.

Harmaaluppo, Bryoria capillaris.
"Pieni polku metsän halki vie ..."

Seitsemisen kansallispuiston laduista voi kysellä luontokeskuksesta, 020 564 5270, ja Viljakkalan alueen laduista kertoo Jukka Pohjonen 050 540 4354.

Ratsastajille

on Hainarin ja Tammikankaan välisessä maastossa oma noin 5 km mittainen vaellusratsastusreitti. Reitistä noin puoli kilometriä on yhteinen metsäautotien moottorikelkkauran kanssa. Alueella on molempia osapuolia varoittavat kyltit.

Ratsastuksesta antaa lisätietoja Vänrikki Stoolin Ratsutalli.

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeudet eivät ole laki, vaan joukko eri lakien ja yleisesti hyväksytyn maan ja hyvän tavan mukaan muotoutuneita oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka antavat mahdollisuudet liikkua ja virkistäytyä luonnossa.

Nämä ohjeet koskevat kaikkia luonnossa liikkuvia kaikkien maiden kansalaisia. Vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Lyhyesti sanoen

saat

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla ja muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat kulkemisesta vahingoittua
 • oleskella tilapäisesti - esimerkiksi telttailla - riittävän etäällä asumuksesta siellä missä liikkuminenkin on sallittua
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 • kulkea, uida ja peseytyä vesistöissä ja kulkea jäällä

et saa

 • häiritä tai vahingoittaa lintuja, lintujen pesiä ja poikasia pesimäajan rauhoitusajan 1.4. - 31.7. ulkopuolellakaan
 • häiritä poroja tai muita tuotanto- ja lemmikkieläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta
 • tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta, eikä metsäpalovaroituksen aikana
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi meluamalla tai leiriytymällä liian lähelle asumuksia
 • roskata ympäristöä
 • Kalastusluvat Kurussa
  Fishing permits in Kuru
  Angelscheine in Kuru

  Kurun Tankkaus Oy
  Poikeluksentie 95
  34300 KURU
  (03) 473 3147, 044 296 2512

  Parkkuussa

  Jarmo Liesivesi, (03) 473 7886
  Kauko Ojanen, (03) 473 7874
  Jukka Alanen, (03) 473 7848

  Muualla, Elsewhere, Anderswo

  Kalatalo

  Pankkisiirtona
  Bank transfer
  Die Banküberweisung

  Päivämäärä ja nimi lupaan
  Along with the date and the name
  Mit Datum und Name dabei

  Kuru OP 519005-213003
  Verkossa, Online

  Lähimmät leirintäalueet
  Closest Camping
  Die nächsten Campingplätze

  Lähimmät valvotut leirintäalueet löytyvät Virroilta ja Ruovedeltä.

 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia
kalastus

Kalastus, Fishing, Fischfang

Pirkanmaan kalatalouskeskuksen sivusto tarjoaa kattavan tietopaketin koko Pirkanmaan ja Kurun kalapaikoista, kalastusalueista ja kalastusluvista. Kurun alueella toimivia yhdistyksiä ovat paikalliset kalastuskunnat.

The Fishing web site of the Pirkanmaa Fishing Industry Center offers a complete information package of the fishing areas and fishing permits in Pirkanmaa.

Die Fischfang Seiten des Pirkanmaa Fischereiwirtschaftszentrums anbieten ein umfassendes Informationspaket über die Fischfangstellen und Angelscheinen in Pirkanmaa.

melonta

Melonta, Canoeing, Paddeln

Kurun alueen melontareitit ovat Aurejoen (40 km), Haukkajoen (20 km), Keihäsjoen (25 km), Sikkilänjoen (15 km) ja Sipsiönjoen (30 km) reitit. Näistä Haukkajoen reittiä pidetään turvallisimpana ja melontakelpoisim­pana. Reittikuvausten ja karttojen saatavuutta voi tiedustella myös Kurun kirjaston palvelupisteestä arkisin klo 9.00-15.00, 040 487 1555. Opastettuja melontaretkiä järjestää Hiking Travel, HIT Ky.

The canoeing routes (only in Finnish) in the Kuru area are Aurejoki (40 km), Haukkajoki (20 km), Keihäsjoki (25 km), Sikkilänjoki (15 km) and Sipsiönjoki (30 km) routes. Of these the Haukkajoki route is considered the safest one and suits best for canoeing. About the availability of the maps and the descriptions of the routes may be inquired at the library of Kuru on weekdays at 9.00-15.00, 040 487 1555. Guided canoeing tours arranged by Hiking Travel, HIT Ky.

Die Paddelnrouten (nur auf Finnisch) im Kuru Gebiet sind Aurejoki (40 Km), Haukkajoki (20 Km), Keihäsjoki (25 Km), Sikkilänjoki (15 Km) und Sipsiönjoki (30 Km) Routen. Von diesen ist die Haukkajoki Route als die sicherste und am besten zum Paddeln geeignet betrachtet. Um das Vorhandensein der Landkarten und der Schilderungen der Routen können eventuell in der Bibliothek von Kuru werktags um 9.00-15.00 gefragt werden, 040 487 1555. Geführte Ausflüge arrangiert Hiking Travel, HIT Ky.

colorscale

 

Summary
die Zusammenfassung
Kokkuvõte