PARKKUUN SIVUT IN MEMORIAM 24.6.2009
tausta 1, 2008
tausta 2, 2008
tausta 3, 2008
tausta 4, 2008
tausta 5, 2008

Ja näin se käy ...

- Teksti, kuvat © graafinen suunnittelija UJ 2009 -

[Dokumentaatio kuuluu toisen kehyksen sisään.
Sijainti Parkkuu paikaltaan, Tiedotteita 2009, Parkkuun sivut In Memoriam 24.6.2009, dokumentaatio.]
 
 • Kurun Sanomat 8.7.2004
 • sivusto © UJ (4-5/2003) 6/2004 - 2009
  • 124 html-tiedostoa, 67 (+ 3) *.pdf-tiedostoa, 2 *.doc-tiedostoa, 27 kuvamanipu­laatiota, 24 omaa valokuvaa ja 453 muuta kuvaa kuvankäsitte­lyineen, 3 *.css-tiedostoa (21 x A4), 8 verkosta haetun JavaScript-tiedoston muokkaukset, ulkoasun suunnittelu, toteutus ja ylläpito, kielenhuolto, koodaus, linkkien haku, tiedonhaku, valikointi, referointi, stilisointi, toimitustyö, tekstin luominen, Parkkuun tonttikartta, käännökset en, de, ee
  • versio 1.0 julkistettu 19.5.2003 alun perin Kurun kunnan palvelimella
  • versio 2.0 julkistettu 30.6.2004, ohjetekstissä "tavoitteena oli koota niin kaikenkattava, monipuolinen ja käyttäjäystävällinen, kaikki silmäiltävyys-, luettavuus- ja houkuttelevuuskriteerit täyttävä täyden palvelun tietopaketti, että vaikka sieltä pääsee minne tahansa, niin silti löytää myös kaiken tarvitsemansa poistumatta minnekään"
  • verkkotunnuksen hankkiminen 31.5.2006, voimassaoloaika päättyy 31.5.2012 klo 12.01.27, sponsorisopimus edellyttää palveluntarjoajan logon sijoittamista sivuille, verkkotunnuksen haltijan osasto tai yhteyshenkilö Leppälahdentie 40, 34330 PARKKUU, site owner tekijä sekä Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n info.txt-tiedoston että tekijänoikeuslain mukaan
  • versio 3.0 julkistettu 1.7.2008, ks. tiedote Sivuston päivitys 1.7.2008
  • sivuston tarkoitus tiedotus ja markkinointi, kohderyhmänä kyläläisten ohella tontinostajat, Seuratalon ja Seurahuoneen vuokraajat, Kurun alueesta ja kylätoiminnasta kiinnostuneet ympäri maata ja maailmaa - sivustoja ei tehdä ensisijaisesti niiden teettäjien tai tekijöiden käyttöön, vaan sivuilla vierailevien käyttäjien käyttöön
 • sivusto on tehty ilmaiseksi, se on toiminut - ja toimii yhä edelleen - työnäytteenä ja omien sivustojen ohella myös itseopiskelun foorumina, ulkoasu ja noin 90 % sisällöstä on omaa tuotantoa
  • keskimäärin 100 €/sivu edellä mainituin toiminnoin tekisi koko kuuden vuoden aikana 12 400 € eli noin 172 €/kk
  • ks. myös Know-how & Picture-it ja oma opetusmateriaalini Ideasta Internetiin
  • ylipäätään grafiikkaa Parkkuulle vuodesta 2000 alkaen, tiedotteita, mainoksia yms.
 • sivusto täytti teoksen kriteerit, sen alkusivulla oli ©-merkki ja linkit tekijän sivuille ja tekijänoikeuslakiin, sopimusta tekijänoikeuksien siirrosta ei oltu tehty ja sivuston muokkaaminen oli yksiselitteisesti kielletty (sähköpostit vastaajalle 15.4.2009 klo 11.39 ja 29.4.2009 klo 16.27 saatavilla tarvittaessa)
 • KuruFestiä lukuun ottamatta sivuston päivitys lopetettiin 31.3.2009, koska kyläyhdistys (= puheenjohtaja) kieltäytyi toimittamasta päivitystietoja, ja ilmoitti (puhelu 24.3.2009 klo 14.32, kesto 10.05), että kylän ja kyläyhdistyksen tiedottamista ja markkinointia varten tehdyillä sivuilla kyläyhdistystä ja kylätoimintaa koskevia ajankohtaisia "tietoja ei tarvita"
  • se oli merkittävä sivuston alkusivulle, että sivuilla kävijät eivät luulisi tietojen olevan ajan tasalla, mikä myös on osa käyttäjäystävällisyyttä
  • - - "Kaikki onkin sujunut kohtuullisesti kun olen ollut yksin vastuussa koko paketista, kunnes sinä pyrit asialle." - - "joten jos/kun haluatte roskaa, niin otan ne pois kokonaan ja teette uudet ihan itse." (sähköposti vastaajalle 29.4.2009 klo 16.27 saatavilla tarvittaessa), → m.o.t.
 • sen jälkeen kyläyhdistys (= puheenjohtaja) hankki lainvastaisesti lupaa kysymättä uudet tunnukset, jotka palveluntarjoaja lainvastaisesti lupaa kysymättä teki, ja joilla esti pääsyn palvelimelle eli varasti sivut (havaittu 31.5.2009), asiantuntijatieto ei kelvannut eikä ymmärtänyt sanaa ei
  • sen jälkeen oli 31.5.2009 mennessä tehnyt (= teettänyt toisella henkilöllä) sivuille yhden visuaalisesti kömpelön muutoksen, jolla antoi sivuilla kävijöille valheellista tietoa sivuston ajantasaisuudesta eli poistatti em. tekstin, ja toisen, jolla sabotoi ajan tasalla olevan ja ajankohtaisen, kamarimusiikkitapahtuma KuruFestin kanssa sovitun virallisen KuruFest-sivuston tavoitettavuutta poistattamalla sen uudelleenohjauksen
  • häikäisevän putkinäköinen projekti, koska ei näytetty osatun edes vaihtaa taustakuvaa ja oli saatu lopetettua alkuperäisen KuruFestinkin päivitys vain muutama viikko ennen konsertteja
  • KuruFestin osoite on edellisen jälkeen 25.11.2009 muuttunut ja tämän osoit­teen omaan hakemistoon siirretyillä sivuilla oli 31.1.2010 asti uudelleenoh­jaus nykyiseen osoitteeseen.

   • Parkkuun sivuilla ollut KuruFest oli päivitetty viimeksi 7.5.2009 ja varmuuden vuoksi toiseen osoitteeseen jo 28.4.2009 siirretty oikea KuruFest sen jälkeen useita kertoja, viimeksi juuri ennen konsertteja 10.6.2009 ja vielä kerran 23.6.2009 →
 • käyttöoikeus WWW-sivuista puhuttaessa tarkoittaa kirjaimellisesti vain oikeutta käyttää niitä eli selata, lukea, linkittää, referoida ja siteerata lähde mainiten, maksaa laskuja, tilata tuotteita, toimittaa tekijälle päivitystietoja jne., mutta ei oikeutta hallinnoida, monistaa, muokata ja omistaa, ellei toisin sovita
 • tekijänoikeus on teoksen kriteerit täyttävän tuotteen tekijällä oleva oikeus, joka antaa tekijälle
 • sivuilla 7.5.2009 jälkeen tapahtuneiden muutosten kanssa minulla ei ollut mitään tekemistä
 • asian käsittely eteni tekijänoikeusrikkomuksena (Finlex, Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404)
 • julkisen oikeusavustajan kirje 22.6.2009 Parkkuun seudun kyläyhdistys ry:lle saatavilla tarvittaessa
  • "- - Mikäli Juselius ei kuitenkaan saa palvelimelle uusia tunnuksia tai Parkkuun kyläyhdistys ei suostu kotisivujen poistamiseen tai kyläyhdistyksen toimesta kotisivuja muokataan edelleen, Juseliuksen ainoaksi vaihtoehdoksi jää tutkintapyynnön tekeminen poliisille tekijänoikeusrikkomuksesta."
 • iltapäivällä 24.6.2009 alkusivuksi oli ilmestynyt 106 kt painava järkyttävä kirkasvärinen turkoosin-, punaisen- ja keltaisenkirjava hökötys, jossa oli Parkkuun Kesäjuhlan ohjelma kuvana
 • UJ 25.6.2009
  Kännykkäkameralla 25.6.2009 klo 02.49. Kuvan­käsittelyohjelmassa osoitteesta saa selvää ja ikoni erottuu tässä sameassa pikkukuvassakin hyvin. Tiedostoja ei pitänyt palvelimella enää tässä vaiheessa olla.
  • ei navigointia, ei solujen tasausta, jo muutamalla rivillä 8 kielivirhettä
  • kuvan resoluutio 150 dpi ja paino 103 kt, fontteina Old Antic Decorative, STCaiyun, Elephant ja STHupo, joista STCaiyun on kiinalaisia ja Old Antic Decorative arabialaisia merkkejä, STHupo on sama kuin Blippo Black BT, vain Elephant on käytössä leipätekstifonttina, eikä mikään niistä ole verkkokelpoinen kuin kuvana
 • alkuperäiset tiedostot oli 24.6.2009 väitetty poistetun Parkkuun osoitteesta ja vastaaja luvannut allekirjoittaa kirjallisen sitoumuksen siitä, että sivustosta ei ole olemassa kopiota (julkisen oikeusavustajan sähköposti 24.6.2009 klo 13.33 saatavilla tarvittaessa), että koodeja, tekstejä ja kuvia ei käytetä tulevilla Parkkuun sivuilla
 • iltapäivällä 24.6.2009 ei tiedostoja ollut, mutta illalla noin klo 19.00 maissa ne olivat taas alkusivua lukuun ottamatta takaisin ja alkuperäiselle sivustolle pääsi minkä tahansa muun koko sivun html-tiedoston kautta jatkamalla osoitetta tiedostonimen verran, myös Google löysi ne
 • 25.6.2009 noin klo 11.15 tiedostot olivat taas pois, mikä osoittaa sen, että ne eivät ole tällä hetkellä näkyvissä, mutta ei sitä, etteikö niistä olisi kopioita
  • myöhemmin seliteltiin, että ei oltu 'tiedetty', että palvelimella olevat tiedostot näkyvät, vaikka palvelin on olemassa juuri sitä varten, että näkyvät, ja vaikka tarkoitus oli poistaa tiedostot eikä piilotella niitä
 • Parkkuun seudun kyläyhdistys ry:n sitoumus 24.6.2009 saatavilla tarvittaessa
  • "- - ei kopioi eikä siten myöskään käytä mitään parkkuu.fi-internetsivuilla ollutta sisältöä, johon Ulrika Juseliuksella on tekijänoikeus."
   • WWW-sivusto on kokonaisuutena teos, johon tekijällä on kokonaisuutena tekijänoikeus eli lopputuloksen tekijänoikeus on tekijällä ja alkuperäisten materiaalien erikseen niiden toimittajilla, joiden kanssa niistä on itse kunkin omalta osaltaan sovittava uudestaan
   • kielenhuolto ja kuvankäsittely ovat osa lopputulosta: yksikään teksti ei ole sivuilla siinä tilassa, missä ne on tekijälle toimitettu, eikä yksikään kuva ole valmis suoraan kamerasta tai skannerista, ks. myös Ideasta Internetiin
   • ts. tekijänoikeuslain 8.7.1961/404 mukaan "parkkuu.fi-internetsivuilla olleesta sisällöstä" eli teoksesta eli kokonaisuudesta eli lopputuloksesta Parkkuulle ei kuulu pilkkuakaan
  • jos tekijänoikeusrikkomus vielä jatkuu tehdään poliisille tutkintapyyntö ja asia käsitellään käräjäoikeudessa
 • sähköposti Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:lle 7.7.2009 saatavilla tarvittaessa
  • "- - Jos siis palvelimelta vielä löytyy ennen 31.5.2009 päivättyjä Parkkuun tiedostoja ne ovat siellä laittomasti. Katso tarkemmin http://www.phpoint.fi/ulrikaj/parkkuu/bulletins.htm > Parkkuun sivut In Memoriam 24.6.2009."
 • sivuston kokoonpano
  • sivusto on julkistettu tässä osoitteessa uudelleen 25.6.2009 versiona 3.1 ja Google löysi sen ensimmäisen kerran 15.7.2009
   • erityisesti kuntaliitoksen takia on sivuston sisältämät Kurun alueen historian, matkailun ja kunta-ajan viime hetkien tiedot syytä säilyttää tavoitettavissa, koska valtaosaa niistä ei löydy yhtä laajana ja yhtenäisenä pakettina verkosta mistään muualta
  • sivuston nimi, Parkkuu paikallaan, on 5.7.2009 muutettu muotoon Parkkuu paikaltaan
  • näiltä sivuilta ja myös vastaavilta ja tästä puuttuvilta alkuperäisiltä, on kaikki kopiointi kielletty ja koko sivuston tai sen osien pitäminen esillä muuttamattomana tai muutettuna alkuperäisessä tai missään muussakaan kuin tässä osoitteessa on kielletty
   • siteeraus lainausmerkeissä lähde ja linkki mainiten hyvän tavan mukaisesti tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa on sallittua, mutta jos aikoo 'siteerata' koko sivun, sinne on tehtävä linkki erilliseen ikkunaan
  • kokonaan itse toimitetuista sivuista ovat tässä sivustossa tällä hetkellä 25.6.2009 matkailupalvelut käännöksineen, Kurun alue (kookos)pähkinänkuoressa, Parkkuu paikallataan, Parkkuun historiaa hiukan uusittuna, Keihäslahden vanha koulu, Kurun alueella toimivat yhdistykset, kesäkurulaisten neuvottelukunta, englannin-, saksan- ja vironkieliset käännökset, alkusivu ja muutama tiedote eli yhteensä 15 isoa sivua ja 9 tiedotetta, lisäksi 30 skannattua *.pdf-tiedostoa lehtiartikkeleista
   • vaikka koko sivuston liittämiseen tähän osoitteeseen ei olisi mitään esteitä, koska tekijänoikeudet ja työtiedostot ovat vain tekijällä, niin sivuston laajuuden takia tähän on alun perin kuitenkin valittu pääasiassa vain kokonaan itse toimittamiani ja lisätty sivujen alkuun tekijätietoja, mikä on vähitellen laajentunut koskemaan osittain myös muita sivuja
   • toteutus sisältää kaiken tämän sivun alun toisessa kohdassa mainitun
   • ulkoasun suunnittelu lähtee sisällöstä ja koska sitä ei ollut alun alkaenkaan, ja myöhemminkin sen saanti on ollut äärimmäisen nihkeätä, oli sitäkin pakko tehdä itse, mikäli mieli saada aikaan sivut
    • vanhimmat tekstit, Parkkuu paikallataan ja Parkkuun historiaa, ovat saaneet alkunsa vuonna 2003, ja vuonna 2004 Kuru pähkinänkuoressa, joka kasvoi (kookos)pähkinänkuoreksi kesäkuussa 2008, ja joita kaikkia on täydennetty vielä sen jälkeenkin
    • teoksia Kurun kirkon vaiheilta ja Kurun koululaitos 100 vuotta lukuun ottamatta kaikki mainittu lähdekirjallisuus löytyy omasta kirjahyllystä
    • "Että ulkoasu on hyvä? Aivan. Ulkoasu onkin tehty tukemaan itse kehittämääni sisältöä." (sähköposti vastaajalle 29.4.2009 klo 16.27 saatavilla tarvittaessa)
   • näiden ja tästä puuttuvien alkuperäisen sivuston sivujen kuvaluvat koskevat vain tätä tekijää
   • Kurun museot on siirretty hiukan täydennettynä Lounaskahvila Vänrikin sivuille otsikolla Vänrikki Stool, eli 1 iso sivu ↓
   • Kurun puukirkko on siirretty esityspaikkaesittelyksi KuruFest-sivustoon, eli 1 iso sivu ↓
   • sivistys- ja kulttuuripalveluja lukuun ottamatta julkiset palvelut kuvineen, Parkkuun tonttikartta, alkuperäinen Sisältö-sivu ja ulkoiset linkit, eli yhteensä 8 isoa sivua ja valtaosa skannatuista ja tilaa vievistä *.pdf-tiedostoista puuttuvat
   • KuruFestin osoite on edellisen jälkeen 25.11.2009 muuttunut ja tämän osoit­teen omaan hakemistoon siirretyillä sivuilla oli 31.1.2010 asti uudelleenoh­jaus nykyiseen osoitteeseen. Kurun puukirkko on samalla palautettu tähän sivustoon.

    Edellisen jälkeen Lounaskahvila Vänrikki on myyty ja sivut suljettu 5.3.2010. Vänrikki Stool -sivu on samalla palautettu tähän sivustoon otsikolla Vänrikki Stoolin tupa.

    • Sisältö-sivusta on 28.7.2009 tehty suppeampi ja päivitetty versio ja Parkkuun tonttikartta on lisätty 29.7.2009
    • joitakin ulkoisista linkeistä on lisätty muille sivuille
  • osittain itse toimitetuista mukana ovat Kesäjuhla 2008, Pirkanmaan kylätoimintapäivä 2007, Parkkuun koulu sivistyspalveluilla täydennettynä ja Parkkuun kylän kyläsuunnitelma 2006, vain linkitettävä *.pdf-tiedosto, jonka raakateksti pääosin ja kuvia on Anita Leppälahdelta tai hänen välityksellään, taitto, kuvia, kielenhuolto, osa teksteistä, graafit ja kyläkyselyn kokoaminen omaa tuotantoa ja kaksi kuvaa muualta, eli 3 isoa sivua, 24-sivuinen *.pdf-tiedosto ja 10 Anita Leppälahdelta tullutta tiedotetta teksteineen ja/tai kuvineen
   • osittaisuus tarkoittaa kaiken tämän sivun alun toisessa kohdassa mainitun lisäksi jokaisen muualta tulleen raakatekstin kielenhuoltoa, linkkien ja/tai (lisä)tietojen hakua ja paikoitellen uuden tekstin luomista sähköpostien ja/tai haastattelujen ja/tai muun lähdemateriaalin pohjalta
    • yhteyshenkilö Parkkuussa on vuodesta 2004 asti ollut kyläyhdistyksen edellinen puheenjohtaja Anita Leppälahti, joka on kieltänyt tätä ja alkuperäistä sivustoa varten toimittamiensa ja välittämiensä tämän tekijän käsittelemien tekstien ja kuvien käytön muuttamattomina tai muutettuina muualla kuin tämän tekijän tekemässä tässä kokonaisuudessa tässä osoitteessa alkuperäisessä tarkoituksessa tästä puuttuvat sivut mukaan lukien
    • näiden ja tästä puuttuvien alkuperäisen sivuston sivujen kuva- ja raakatekstiluvat koskevat vain tätä tekijää ja uutta kokonaisuutta varten otettakoon myös uudet kuvat
   • koko KuruFest julistetiedostoineen on KuruFestin kanssa sovitusti siirretty toiseen osoitteeseen 28.4.2009, eli yhteensä 6 isoa sivua, 3 *.pdf-tiedostoa julisteista ja 8 skannattua *.pdf-tiedostoa lehtiartikkeleista ↓
   • KuruFestin osoite on edellisen jälkeen 25.11.2009 muuttunut ja tämän osoit­teen omaan hakemistoon siirretyillä sivuilla oli 31.1.2010 asti uudelleenoh­jaus nykyiseen osoitteeseen. Parkkuun Seuratalo on 3.12.2009 palautettu tähän sivustoon ja KuruFest-julistetie­dostot ja lehtiartikkelit linkitetty tämän sivuston Sisältö-sivulta.

    Käyntejä laskurin sisältäneellä KuruFestin alkusivulla oli 28.4.2009 - 31.1.2010: total hits 965, Ranska (618), Suomi (248), EU (22), USA (8), Hollanti (4), Saksa (1), Belgia (2), Tanska (1), tuntematon (61).

   • Parkkuun Seuratalo esityspaikkaesittelyksi typistettynä on siirretty KuruFest-sivustoon, eli 1 iso sivu →
   • sivut Harrastustoimintaa ja Maalla on mukavaa, 7 (17) Anita Leppälahdelta tullutta tiedotetta ja 6 vuosien 2000-2001 kylätiedotetta toistaiseksi ja vuoden 2000 toimintakertomus puuttuvat
    • tonttikauppasivu Maalla on mukavaa on lisätty hiukan täydennettynä 29.7.2009
  • muualta tulleet Parkkuun laulujen sanat (© Veikko Mäkinen) ovat mukana Parkkuu paikallataan -sivulla, kisatulokset 2007 Kesäjuhla 2007 ja Pirkanmaan kylätoimintapäivä -sivulla, kesäparkkuulaisen puhe (© Olli Hallikainen) ja kisatulokset 2008 Kesäjuhla 2008 -sivulla, Parkkuun Seuratalon ja Seurahuoneen *.pdf-esite linkkinä matkailupalvelujen Majoitus, Lodging, Einquartierung -sivulla, clipartit, 1 pöytäkirja ja 1 toimintakertomus tiedotteissa
  • kyläyhdistyksen yhteystiedot, muut kesäjuhlapuheet, muiden kuin omat ja Anita Leppälahden ottamat tai välittämät valokuvat (10 kpl), 1 tiedote ilman kielenhuoltoa, 3 kielenhuollon kanssa, maankäyttösuunnitelma ja Kylä - kyllä! puuttuvat
   • maankäyttösuunnitelma ja sitä koskeva Kurun Sanomien artikkeli on linkitetty tonttikauppasivulta ja edellisten lisäksi myös Kylä - kyllä! yhdistetty maankäyttösuunnitelmatiedotteeseen 20.9.2009
   • Kylä - kyllä! ja kesäjuhlapuheet sisältävät myös linkkien haun, kuvankäsittelyn, kielenhuollon ja toimitustyön
   • kyläyhdistyksen johtokunnan kaikkien jäsenten yhteystiedot on syksyllä 2009 lisätty tämän sivuston Yhdistykset-sivulle
   • Parkkuun Seuratalon ja Seurahuoneen *.pdf-esite on 3.12.2009 siirretty linkiksi Sisältö-sivulle Seuratalon yhteyteen
   • näiden ja tästä puuttuvien alkuperäisen sivuston sivujen kuva- ja raakatekstiluvat koskevat vain tätä tekijää
   • tekstien käyttämisestä muihin tai samankaltaisiin tarkoituksiin on sovittava kunkin materiaalintoimittajan kanssa erikseen
  • "Jos ottaisin sieltä pois kaiken sen mitä olen itse omaehtoisesti lisännyt, niin loppu mahtuisi suunnilleen parille sivulle." (sähköposti vastaajalle 29.4.2009 klo 16.27 saatavilla tarvittaessa)
  • uusia tiedotteita on 31.5.2009 - 5.9.2009 tehty muiden tietolähteiden kautta yhteensä 8 kpl, joista Kesäjuhlan ohjelma on liitetty Kesäjuhla 11.7.2009 -tiedotteeseen, päivitetty kahta ja poistettu yksi, joka ei ole enää ajankohtainen, päivitys jatkuu
  • alussa mainitut ajankohtaiset dokumentit, Vuosikokouksen pöytäkirja 23.2.2009 ja Toimintakertomus 2008 samalla päivämäärällä, on saatu muuta kautta - yllätys, yllätys: Anita Leppälahden takaa! -, edellinen on linkitetty 27.7.2009 ja jälkimmäinen 12.8.2009 tiedotteesta Pöytäkirjat ja toimintakertomukset 2007 -
   • Toimintakertomuksen 2008 sivulla 1 kohdassa Kyläillat kylätoiminnasta mainitaan mm. seuraavaa: "- - Yhteisöllisyyttä kehitettiin Suomen kylätoiminnan oppien mukaisesti. Vuosikokouksessa mietittiin toimenpiteitä oman kylän kehittämiseksi. - -", vaikka pitkän tähtäimen kyläsuunnitelma on ollut olemassa jo vuodesta 2006 alkaen ja maankäyttö­suunnitelma eli rakennuspaikkakartoitus vuodesta 2005 alkaen, molemmat sekä painotuotteena että verkkoversiona,
   • ja Toimintakertomuksen 2008 sivulla 3 kohdassa Internet-sivut mm. seuraavaa: "Sivut ovat kaiken kattavat ja ovat hyvä väline tiedonvälittämiseen kylällä.", vaikka käytännössä halua kaikenkattavaan tiedon välittämiseen ei näkynyt, ks. myös tämän sivun alusta sivuston tarkoitus ja kohderyhmä
 • nämä sivut eivät missään olosuhteissa millään sopimuksella tule palaamaan alkuperäiseen osoitteeseen
 • uudet ja - hrmh - entistä 'paremmat' sivut on luvattu - kyläläiset ovat varmaan suunniltaan ilosta -
 • Kesäjuhlan ohjelma viipyi Parkkuun osoitteessa 24.6. - 5.9.2009 eli 2 kuukautta ja 2 viikkoa, kunnes uusi sivusto oli 6.9.2009 ilmestynyt tilalle
 • clipart
  • 6.9.2009 keskeneräinen kyhäys, pienen piirin huolimaton muistilista, joka ei herätä yleistä mielenkiintoa, ei erotu joukosta edukseen eikä ylitä teoskynnystä
   • ks. tämän sivun alusta alkuperäisen sivuston tarkoitus ja kohderyhmä
  • merkkistandardi ja muut meta-tekstit, kappalemääritykset, vierityspalkki, julkistamispäivämäärä, selainvaihtoehdot, kävijälaskuri ja
  • palveluntarjoajan logo, tekijän nimi, suunnittelu, ryhmittely, suunta, liike, luettavuus, silmäiltävyys, käyttäjäystävällisyys, visuaalisuus, informatiivisuus, kielenhuolto, imagonrakennuksen ja tekninen asiantuntemus, linkki kamarimusiikkitapahtuma KuruFestin kanssa sovittuun viralliseen KuruFest-sivustoon ja kyläyhdistyksen johtokunnan yhteystiedot puheenjohtajaa lukuun ottamatta puuttuvat ↓
  • KuruFestin osoite on edellisen jälkeen 25.11.2009 muuttunut ja tämän osoit­teen omaan hakemistoon siirretyillä sivuilla oli 31.1.2010 asti uudelleenoh­jaus nykyiseen osoitteeseen.

   • ks. Parkkuun seudun kyläyhdistys ry:n johtokunnan kaikkien jäsenten yhteystiedot tämän sivuston Yhdistykset-sivulta
  • jokainen elementti on sijoitettu pikselimitoilla, sivujen leveydet noin 1100-1200px, rivinvälinä 12-16pt fonteille 1px ja 2px, rivitys on tehty kappalemerkeillä ja kappalejaot pakotetuilla rivinvaihdoilla, navigoinnissa jokainen linkki on erillisessä divissä, jokaiselle linkille ja elementille oma tyyliohje ja teksteissä laskematon määrä kieli- ja tyylivirheitä ja tulkinnanvaraisia epätarkkuuksia
  • maisemakuvat on sijoitettu sivuille taustakuviksi, minkä vuoksi jokaisella sivulla on oma taustatyyliohje ja jokaisella sivulla voi vaakunan lisäksi olla vain yksi kuva, kuvien resoluutio on 96 dpi, paino keskimäärin 50 kt/kpl, pikselimitoilla taustaan liitettyinä eivät mahdu pieniresoluutioiseen näyttöön ollenkaan, eivät myöskään vaakunakuva ja ©-teksti, mutta sivujen keskialue on tyhjä
   • ©-merkki on tarpeeton, koska sivusto ei ylitä teoskynnystä
   • kuvista kaksi plagioi kahta tämän sivuston 24.8.2004 otettua, eivätkä siis nekään ansaitse ©-merkkiä
  • fontteina ilman vaihtoehtoja Arial, Book Antiqua, joka toimii vain Windows-ympäristössä, ja STCaiyun, joka on kiinalaisia merkkejä eli verkkokelpoinen vain kuvana, mutta ei ole käytössä
  • sisältönä 7 sivulla (alkusivu, Tapahtumia, Parkkuun Seuratalo, KuruFest, Parkkuun Leijonat, Yrityksiä, Yhteystietoja) yhteensä 20 lyhyttä riviä tekstiä + yhteystiedot 18 riviä ja 7 kuvaa + vaakuna, → ilman sisältöä ei synny ulkoasua, m.o.t.
  • 8.9.2009 vierityspalkki oli lisätty ja maisemakuvat siirretty suoraan sivuille, mutta yhtä lukuun ottamatta samalla sijoituksella, joten sivujen leveydet ovat vieläkin noin 1100px, eivätkä mahdu pieniresoluutioiseen näyttöön ilman vaakasuuntaistakin vierityspalkkia
  • nykyisellä koodauksella sivustolle on tiedossa suuria teknisiä ja käytettävyysongelmia ja kävijäkato, In Memoriam totta tosiaan

Tulosta Sulje kehys  colorscale

Sijainti: Parkkuu paikaltaan, Tiedotteita 2009