VYÖHYKEIRROTTELUA I
Kurulainen kuutamo 7.9.2009 klo 4.35.54.

- Sivu siirretty 19.6.2011  Maalla on mukavaa ♫ -sivulta, kuutamokuva 7.9.2009 © Kari Rönkä, muut kuvat 1998-2011, kyläalueen kartta 2004-2011, tiedonhaku, teksti, toimitustyö © UJ 8.5. - 6-7/2011 -
 

Kaupunkiseutujen kylädilemma

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ehdotuksen mukaan "yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemiseksi" sitä pitäisi 'eheyttää' - mitä se tässä yhteydessä sitten tarkoittaneekin. Eheähän tarkoittaa ehjää ja yhtenäistä, mutta 'eheyttäminen' on viime aikoina merkinnyt myös sulauttamista ja mukauttamista, vaihtoehdotonta yhtä totuutta. Sana eheyttäminen esiintyy 6-sivuisessa ehdotuksessa eri taivutusmuodoissa kokonaista 10 kertaa.

Helsingin kaupungin näkökulmasta asuntoministeriön virkakielellä puhutaan sci-fien vyöhykeajattelun tyyliin "palveluvyöhykemallista", jolla tavoitellaan "energiatehokkuutta" ja "päästövähennyksiä". Ts. eriyttämistä, eristämistä ja alasajoja. Kokeiluun haettiinkin "helpommin hallittavia esimerkkejä" kuin Helsingin seutu. (ks. HS 27.10.2010)

Sellaiseksi on nyt sitten ilmeisesti arveltu Tampereen kaupunkiseutua ja jo ehdotuksen nimi sanoo virkakieleksi harvinaisen suoraan mistä olisi kysymys: haja-asutuksen estämisestä, vähintään hankaloittamisesta, viime kädessä kylien autioittamisesta.

Lausuntopyyntö on parhaillaan käsiteltävänä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän 8 kunnassa, joilta odotetaan palautetta kesäkuun 2011 loppuun mennessä.

Auringosta itään, kuusta länteen

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän media­tiedotteen huolella hienosäädettyjen sanamuotojen mukaan kyse ei suinkaan olisi suoranaisesta maaseudun alasajosta, vaan hajarakentaminen vain on luonut

" - - tarpeen pohtia, miten se (hajarakentaminen) ohjataan paremmin vahvistamaan maaseudun kyliä." - - "tavoitteena on entistä määrätietoisempi asutuksen suuntaaminen taajamiin ja kyliin - ei siis pelkkiin taajamiin." - - "Näin rakentuu houkutteleva, taloudellisesti järkevä ja kilpailukykyinen kaupunkiseutu." (Mediatiedote hajarakentamisesta 12.5.2011, TKS, luettu 16.5.2011)

Siis ei vain kuntien taajamiin vaan myös kylien 'taajamiin', mutta ei kuitenkaan kokonaisiin kyliin eikä edes niiden kaikkiin 'taajamiinkaan' tavoitteena markkinoille myyty "kaupunkiseutu" kaupunkien ja kaupunkilaisten oletusten ehdoilla, eikä elävä maaseutu maaseudun ja siellä asuvien tietämyksen ehdoilla. Eli aivan oikein: vaihtoehdoton yksi totuus. 'Houkuttelevaa'?

Parkkuun kyläkin koostuu neljästä historiallisesta kylästä kaukaa päätien länsipuolelta alkaen aina Näsijärveen asti: Sikkilä, Ristaniemi, Olkitaipale ja Vaakaniemi, ja kahdesta myöhemmin syntyneeestä nuoremmasta kylästä: Riihikoski ja Pappilankylä. Niistä noin 80 % jää alustavan luonnoksen päätien varren pölyisille ojanpientareille rajatun kapean kaistaleen ulkopuolelle ja koko todellinen kylä todellisine asutuksineen, kulttuurimaisemineen ja virallisine keskusta-alueineen jonnekin auringosta itään, kuusta länteen.

Mikä ihmeen kylä?

Ja 'ohjataan' eli sanellaan, paimennetaan, painostetaan, kiristetään 'vahvistamaan' näiden jo satojen vuosien kiinteiden asutusten ainoiksi arveltuja ns. 'taajamia' vain heikentämällä niiden ympäristöjä eli kokonaisia kyliä. Ts. kaupunkiseudun mediatiedotetta kritiikittömästi plagioiden tulisi näiden illusoristen 'kylien' uuskielisen 'kehittämisen' tuloksena olemaan yksiselitteisesti vain todellisten kylien autioittaminen. Ehdotuksen sivulla 3 sanotaankin selvästi, että

"- - kunnat eivät voi huolehtimatta antaa rakentaa alueille, jotka myrskyn, tulvan tai lumen vuoksi voivat jäädä päiväksikin loukkoon. Lupaharkinta tulisi aina tehdä asukkaan, ei maan myyjän näkökulmasta.

Hajarakentamisen hallintaa kunnat voivat edistää monin keinoin. Lupa- ja kaavoituspolitiikan uusien keinojen käyttöönotolla kunnat voivat välttää asutuksen syntymistä tai laajentumista alueille, joissa palvelujen järjestämiselle kohtuullisilla kustannuksilla ei ole edellytyksiä. - -" (Seudulliset periaatteet yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemiseksi, 1.3, Hajarakentamisen hallinta, TKS, luettu 16.5.2011)

"Taloudellisesti järkevä" ja "kilpailukykyinen" -?

Niin mediatiedote kuin ehdotuskin ja niiden kaupunkilaiset laatijat siis käsittävät maaseudun kyliksi vain niiden yhdet ainoat oletetut tai todelliset tihentymät ja kokevat kaiken niiden ulkopuolisen tilan tarpeettomaksi - Tampereen seudun kyläyhdistysten kokousmuistion sanoin "pimeäksi, turvattomaksi ja sosiaalisesti autioksi" - erämaaksi, joka jo satoja vuosia on ollut samaa jo ammoin asutettua kylää sekin. 'Myrskyjen', 'tulvien' (?) ja 'lumien' keskellä.

Myös Suomen Kuntaliitto on ollut suunnitelmissa mukana. Sen mukaan kuitenkin

"Taajamien ulkopuolella asutusta pyritään ohjaamaan siten, että pidetään jo asuttu maaseutu elävänä." (Tampereen seudulliset periaatteet hajarakentamisen hallinnalle, KL, luettu 7.7.2011)

Vai valoisa, viihtyisä ja turvallinen?

Mutta vain "pyritään"? Eri asia onkin sitten se, mitä tehdään.

Samanaikaisesti Tampereen kaupunkiseudulla on vireillä myös erityisesti juuri maaseudun asutusta haittaava joukkoliikennesuunnitelma, joka merkitsisi vain lisää henkilöautoja, lisää päästöjä, lisää 'loukkoja', eikä vain päiväksi vaan vuosikymmeniksi.

Maamerkit ja hiilikulutus

Samaan aikaan julkistettu Sitran Maamerkit-barometri 2011 kertoo, että valtaosa suomalaisista pitää maaseutua päinvastoin turvallisempana, terveellisempänä, viihtyisämpänä, yhteisöllisempänä ja ekologisempana asuinympäristönä kuin kaupunkiseutuja.

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun tutkija Jukka Heinosen ja professori Seppo Junnilan tutkimuksen "Hiilikulutus ja hiilijohtamisen mahdollisuudet Tampereen alueella" ja sen graafien mukaan asumisen tiivistäminen ei myöskään vähennä päästöjä, vaan vain siirtää ne toisaalle ja toisiin kohteisiin. Mitä tiiviimpi asutus sitä suurempi hiilijalanjälki.

Tutkimus vuodelta 2010 perustuu pääasiassa vuoden 2006 tietoihin, joten Ylöjärvi vastaa siinä jättipäästöistään vain alkuperäisellä kaupunkialueellaan.Tulosta Sulje kehys  colorscale

Sijainti: Parkkuu paikaltaan, Tiedotteita 2011