muut sivustot

Ideasta Internetiin

WWW-opas
  • vain verkkokäyttöön online tai tulosteina, tehty syyskuussa 2004, linkkisivu lisätty talvella 2004-2005
  • suunnittelu, typografia, värit, HTML, CSS, linkkejä jne., painopisteenä ulkoasun suunnittelu
  • tulosteina sivuja on 159 + 17, lisäksi 1 pop-up -ikkunaa
  • ensimmäinen ulkoasuversio, RGB, julkistettiin 18.2.2005
  • toinen, graafisempi ulkoasuversio, julkistettiin 14.10.2005
  • kolmas, edellisen pohjalta yhden sivun ulkoasu, julkistettiin 15.6.2009
  • sivuston käyttäjinä yksityishenkilöiden ohella monien ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten opiskelijat
  • osoitteenmuutoksen 1.10.2008 yhteydessä sivustolle on tehty tyyliohjetiedostot myös Gecko-selaimia ja Operaa varten
  • ks. linkit muilta sivuilta sivuston Sivuston tiedot -sivulta

Menneen maailman strategioita

MMS
 • Menneen maailman strategioita, yhä edelleen ajankohtainen lingvistis-analyyttis-filosofis-psykologis-satiiris-ironis-analogis-karnevalistinen pamfletti työttömyyden 'selityksistä' ja 'hoidosta' 1990-luvulla
  • kirjoitettu MSWord-versioksi pääasiassa vuonna 2000 markka-aikaan, WWW-versio on tehty keväällä 2003 ja ensimmäinen ulkoasuversio julkistettu 3.1.2005
  • havaintoja, rinnastuksia, kärjistyksiä, ajankohtaisia lehtileikesitaatteja, kirjallisuusviitteitä, kirjeitä, lehtikirjoituksia, linkkejä, laskelmia, graafeja, lakiuudistuksia, puhetapoja, syitä ja seurauksia yms., lukeminen ja tulkinnat lukijan omalla vastuulla
  • Lukijalle-tekstissä kerrotaan mistä teksteissä on kysymys, miten, milloin, miksi ja missä tekstilajissa ne on kirjoitettu, se sisältää myös ajankohtaista yhteenvetoa
  • pop-up -viitteet sisältävät lyhyitä, ajankohtaisia vahvistuksia pamfletin teksteille - sitaatteja ja referaatteja -, niitä myös päivitetään ja lisätään tarvittaessa
  • toinen ulkoasu ja uusi navigointisysteemi 25.6.2008 alkaen
  • osoitteenmuutoksen 1.10.2008 yhteydessä sivustolle on tehty tyyliohjetiedosto myös Gecko-selaimia ja Operaa varten
  • ks. linkit muilta sivuilta sivuston Sivuston tietoja -sivulta

Kotikirjaston uumenista

Kotikirjaston uumenista
 • Kotikirjaston uumenista  sisältää html-tiedostoina yhdeksän vanhaa kirjaa, joiden julkistamista tekijänoikeudet eivät rajoita, alkusivu ja linkkisivu mukaan lukien yhteensä 76 sivua
  • 31.7.2007 julkistettu Topeliuksen  Maamme kirja, 38. painos vuodelta 1934, mustavalkoinen kuvitus valokuvia, maalauksia, puupiirroksia, sivuja 10 kpl
  • 8.8.2007 julkistettu Santeri Ivalon  Annikki, piispa ja kesti, 6 keskiaikaista kertomusta, 1. painos vuodelta 1927, sivuja 7 kpl
  • 23.8.2007 julkistettu Elias Lönnrotin  kokoamia Kansanlauluja, 1. painoksen 1909 näköispainos vuodelta 1986, sivuja 5 kpl
  • 15.9.2007 julkistettu Gemma Funtek-Snellmanin  kokoama valikoima Pohjoismaisia kansansatuja, 1. painos vuodelta 1949, sivuja 7 kpl
  • 2.10.2007 julkistettu Anatole Francen  Kuningatar Hanhenjalan ravintola, 3. painos vuodelta 1953, sivuja 8 kpl
  • 23.10.2007 julkistettu A.V. Forsmanin toimittama Kokoelma Suomalaista Runoutta, 1. painos vuodelta 1905, sivuja 16 kpl
  • 30.10.2007 julkistettu Työväen Lauluja, 2. painos vuodelta 1912, sivuja 4 kpl
  • 28.11.2007 julkistettu Otto Kotilaisen  toimittama Koululauluja, 1. painos vuodelta 1924, sivuja 11 kpl
  • 29.4.2008 julkistettu Grazia Deleddan  Kotikaiho, 1. painos vuodelta 1929, sivuja 6 kpl
  • osoitteenmuutoksen 1.10.2008 yhteydessä sivustolle on tehty tyyliohjetiedosto myös Gecko-selaimia varten ja 17.10.2008 vaihdettu taustan ja navigoinnin väri tummaksi violetiksi
  • Operan tyyliohjetiedosto on lisätty 10.8.2009

Suuren lähetystön jäsenet 13. - 20.3.1899

Suuren lähetystön jäsenet
   • Suomen kenraalikuvernööriksi 6.11.1898 nimitetyn Pietarin sotilaspiirin esikuntapäällikkö Nikolai Bobrikovin laatimassa ja jo 30.8.1898 keisarille esittelemässä 10-kohtaisessa venäläistämisohjelmassa vaadittiin Suomen sotaväen sulauttamista Venäjän armeijaan, valtiosihteerinviraston lakkauttamista, sen valtuuksien supistamista ja kenraalikuvernöörin esittelyoikeuksien lisäämistä, yleisvaltakunnallisten lakien valmistelun vahvistamista ja suomalaisten lakien kodifiointia, venäjän kieltä viralliseksi kieleksi senaattiin, virastoihin ja kouluihin ja venäläisten pääsyä kaikkiin virkoihin Suomessa, Helsingin yliopiston ja muiden oppilaitosten valvontaa, Suomen tulli- ja rahalaitoksen lakkauttamista, venäläisten lehtien perustamista, valtiopäivien juhlamenojen yksinkertaistamista ja kenraalikuvernöörin ohjesäännön vuodelta 1812 uudistamista (Tommila, 1999, 44)
   • keisari oli hämmästellyt, että Suomen viranomaiset olivat nimienkeruun sallineet ja vastasi lähetystölle Pietarin Suomen ministerivaltiosihteeri Victor Procopén välityksellä seuraavasti:
    • "Ilmoittakaa tämän 500 miehisen lähetystön jäsenille, että Minä, tietysti, en ota heitä vastaan, vaikka Minä en kuitenkaan ole vihainen heille. Heidän tulee palata kunkin koteihinsa ja he voivat sitte antaa anomuksensa Kuvernööreille, jotka lähettävät ne Kenraali-Kuvernöörille, jonka lopullisesti on toimittaminen ne teille Minulle esitettäviksi, jos ne ansaitsevat varteen-ottamista." (Tommila 1999, 203)
   • yleisesti puhutaan noin 500 hengen lähetystöstä, mutta lähetystön jäsenluettelon mukaan paikkakuntia oli 484 ja heillä 471 edustajaa, kuvastossa kuvia on vain 447: Uudenmaan lääni 42, Turun ja Porin lääni 111, Hämeen lääni 47, Wiipurin lääni 50, Kuopion lääni 29, Mikkelin lääni 26, Waasan lääni 85 ja Oulun lääni 57
   • lähetystön jäsenten ammatiksi tai asemaksi on mainittu mm. talollinen, tilallinen, rustitilallinen, maanviljelijä, pankinjohtaja, kreivi, kirja- tai muu kauppias, agronomi, kansakoulunopettaja, lukkari, lampuoti, piirilääkäri, apteekkari, kirkkoväärti ja kuntakokouksen puheenjohtaja, eli kaikista 8 läänistä eri säätyjä edustavia yhteiskunnallisesti arvostettuja ja ansioituneita kansalaisia, valtaosa kuitenkin talonpoikaistaustaisia
   • hanketta pidetään lehdistön, erityisesti Helsingfors Aftonbladetin toimittaja Ernst Gråstenin, aloitteena (Tommila, 1999, 120, 123)
   • Suuren adressin teksti suomeksi, Leo Mechelin, Adressikomitea (Tommila, 1999, 126-127)
    • Euroopassa kerättiin Suomen puolesta toinen ns. kulttuuriadressi Pro Finlandia, jonka allekirjoitti 1 063 kulttuurivaikuttajaa ja tieteen edustajaa ympäri Eurooppaa, mutta jonka 6-henkistä lähetystöä keisari ei kesä-heinäkuun vaihteessa 1899 myöskään ottanut vastaan
    • lähetystön jäsenet olivat geologian professori Waldemar Brögger  (Oslo, Norja), oikeusfilosofian professori Willem van der Vlugt  (Leiden, Hollanti), lääkäri, kirjailija Carl Norman-Hansen  (Tanska), lakimies, senaattori Joseph Trarieux  (Ranska), rikosoikeuden professori Emilio Brusa  (Torino, Italia) ja tutkimusmatkailija A.E. Nordenskiöld  (Ruotsi) (Tommila, 1999, 280, 286)
    • kulttuuriadressin teksti englanniksi, (Zetterberg, Tiitta et al., 1992, 335)
Parkkuu paikaltaan

Parkkuu paikaltaan (2003) 2004 - 2011

 • Parkkuun kylän sivujen seuraavat sivut on 25.6.2009 alkaen siirretty maanpakoon Parkkuu paikaltaan -sivustoon
  • matkailupalvelut käännöksineen, Kurun alue (kookos)pähkinänkuoressa, Parkkuu paikallaan, Parkkuun historiaa hiukan uusittuna, Parkkuun koulu sivistyspalveluilla täydennettynä, Keihäslahden vanha koulu ja koulumuseo, Kesäjuhla 2008, Pirkanmaan kylätoimintapäivä 2007, Parkkuun tonttikauppa, Kurun alueella toimivat yhdistykset, kesäkurulaisten neuvottelukunta, englannin-, saksan- ja vironkieliset käännökset Parkkuu on the Spot, Parkkuu an der Stelle ja Parkkuu sealsamas, Parkkuun kylän kyläsuunnitelma 2006, tiedotteita, pop-uppeja, Sisältö-sivu hiukan alkuperäistä suppeampana ja alkusivu, eli
   • yhteensä 23 isoa sivua, 19 tiedotetta, 24-sivuinen *.pdf-tiedosto, 6 pop-uppia, 3 MSWord-tiedostoa ja 30 skannattua *.pdf-tiedostoa lehtiartikkeleista
   • sivustoon on 3.12.2009 palautettu myös Kurun kirkko, Parkkuun Seuratalo, KuruFest-julisteet 2007-2009 ja KuruFest-lehtiartikkelit, eli 2 iso sivua, 3 *.pdf-tiedostoa ja 10 skannattua lehtiartikkelia *.pdf-tiedostoina
   • ja 7.4.2010 Kurun alueen melontareitit eli 1 iso sivu
  • Kurun museot oli siirretty Lounaskahvila Vänrikin sivuille otsikolla Vänrikki Stool ja takaisin Parkkuu paikaltaan -sivustoon 5.3.2010, eli 1 iso sivu
  • ks. tarkemmin Parkkuu paikaltaan, Tiedotteita, Parkkuun sivut In Memoriam, dokumentaatio

sivun alkuun